Výplata v hotovosti: prežitok alebo výhodnejšie peniaze?

Výplata v hotovosti: prežitok alebo výhodnejšie peniaze?

Pridané 28.08.2019

V dnešnej dobe je takmer každý majiteľom bežného účtu v banke, kam mu pravidelne prichádza výplata od zamestnávateľa. Mzdu však môžete dostávať vyplatenú aj v hotovosti, je to na dohode, ktorú uzatvárate vo vašej pracovnej zmluve. Pokiaľ sa rozhodnete, že chcete peniaze na výplatu v hotovosti, vy aj váš zamestnávateľ musíte počítať s určitými obmedzeniami.

 

V hotovosti nemusíte dostať celú výplatu

Na Slovensku od roku 2013 platí zákon, ktorý obmedzuje výšku hotovostnej platby. Môže sa vám tak stať, že časť výplaty do maximálnej možnej výšky dostanete v hotovosti a zvyšok budete musieť prijať na váš bankový účet prostredníctvom bezhotovostnej platby. Zákon totiž zakazuje platby v hotovosti vo výške nad 15 000 € medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi. Ak dochádza k transakcií medzi podnikateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO), tu je výška hranice hotovostných platieb nastavená na maximum 5 000 €. V zákone je však definovaný zákaz akýkoľvek platieb v hotovosti (okrem presne definovaných výnimiek) bez ohľadu na ich právny dôvod.

 

Ako sa dostanete k peniazom, ak sa rozhodnete pre hotovosť?

Pokiaľ chodíte do práce denne, môže vám vašu mzdu zamestnávateľ jednoducho vyplatiť “na ruku” priamo na pracovisku. Ak však nechcete riskovať cestovanie s veľkým finančným obnosom, môžete si dať výplatu “v hotovosti” zaslať poštovou poukážkou domov na adresu trvalého alebo prechodného bydliska.

 

Viete, kedy máte dostať výplatu?

Mzdu je povinný zamestnávateľ zamestnancovi vyplatiť najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, keďže splatnosť je spravidla nastavená za mesiac pozadu. Každá firma má spravidla svoje podmienky a individuálny dátum výplatného termínu, kedy zamestnanci môžu očakávať výplatu. Vyplácanie preddavkov mzdy je možné medzi výplatnými termínmi, závisí však na dohode so zamestnávateľom, ktorý tieto preddavky môže poskytovať. Ak sa chystáte na dovolenku v čase výplatného termínu, môžete zamestnávateľa požiadať o predčasné vyplatenie mzdy a zamestnávateľ vám vo vašej žiadosti musí vyhovieť.

 

Výplatná páska je základ

Pokiaľ dostávate výplatu, mali by ste byť informovaný aj o tom, z čoho sa vaša mzda skladá. Povinnosťou vášho zamestnávateľa je doručiť vám výplatnú pásku, kde nájdete všetky zložky vašej mzdy, informácie o celkovej cene práce, o vykonaných zrážkach zo mzdy a údaje o plneniach, ktoré sú poskytované v súvislosti s vašim zamestnaním. Výplatnú pásku by ste mali mať k dispozícii ešte pred tým než dostanete vyplatenú mzdu, či už v hotovosti alebo na účet. V súčasnosti je však omnoho pohodlnejšie nechať si vyplácať mzdu na bankový účet, nakoľko si viete spraviť lepší prehľad o vašich výdavkoch a jednoduchšie narábať s financiami. Výplata v hotovosti nie je o nič výhodnejšia ako výplata vyplatená na váš bežný účet.