Pyramída finančného plánovania: ochrana bohatstva, akumulácia a distribúcia

Pyramída finančného plánovania: ochrana bohatstva, akumulácia a distribúcia

Finančné plánovanie je o vývoji stratégií, ktoré vám pomôžu spravovať vaše finančné záležitosti a splniť vaše životné ciele. Väčšina z nás trávi príliš veľa času sústredením sa iba na jeden aspekt finančného plánovania, tj. Investičné plánovanie (môžeme to nazvať akumulácia bohatstva). 

Máme tendenciu investovať svoj čas a energiu do identifikácie investícií, ktoré môžu generovať vysoké výnosy. V tomto procese zanedbávame alebo ignorujeme ďalšie dôležité aspekty finančného plánovania. Poďme pochopiť ďalšie dôležité aspekty solídneho finančného plánu.

 

Rozloženie pyramídy finančného plánovania

Ako je uvedené nižšie, vytvoril som pyramídu finančného plánovania s tromi pyramídovými blokmi. Všetky tieto bloky sú rovnako dôležité. Poďme im porozumieť.

1. Ochrana bohatstva:

V ideálnom prípade musíte začať vytvárať svoj finančný plán pomocou Plánu ochrany. Musíte si najskôr chrániť to, čo máte . Môže to byť váš život, zdravie, majetok, vozidlá atď.

Naplánujte si dostatočné poistné krytie a kúpte si správne produkty na pokrytie rizík spojených s týmto všetkým. Ďalším dôležitým bodom je „vytvorenie a údržba pohotovostného fondu - rezervy“. Môže to byť v rozsahu 3 až 6 mesiacov vašich mesačných životných nákladov. Tento fond však neinvestujte do rizikových investičných produktov. Hlavným cieľom udržiavania tohto fondu je mať pripravenú hotovosť na riešenie akýchkoľvek nepredvídaných mimoriadnych udalostí. 

Okrem týchto dvoch bodov sa môžete sústrediť na udržiavanie mesačného rozpočtu. Sledujte si mesačné príjmy a výdaje hotovosti. Týmto únikom môžete eliminovať prípadné úniky.

2. Akumulácia bohatstva:

Väčšina z nás sa viac sústredí na to, „ako vytvárať bohatstvo“. Toto je nepochybne dôležitý aspekt vášho finančného plánu. Ak sa však musíte stretnúť s nepriaznivými časmi, akumulácia bez náležitého plánu ochrany sa môže ukázať ako nákladná.

Po vypracovaní dobrého plánu ochrany pokračujte ďalej a vytvorte zoznam realistických finančných cieľov . Príklady akumulačných cieľov môžu byť:

- vytvorenie rentierského portfólia pre váš dôchodok

- vzdelávací cieľ dieťaťa

- kúpa nehnuteľnosti, atď.,

Vyberte si vhodné investičné produkty na základe časového rámca vašich cieľov. Pre vaše dlhodobé ciele neváhajte investovať do rizikovo orientovaných produktov, ako sú ETF akciové fondy. Ak ste svoje úspory pridelili jednotlivým cieľom, neustále sledujte svoje portfólio. Ak je to potrebné, zmeňte pridelenie majetku (dlh vs. vlastný kapitál).

3. Distribúcia bohatstva:

Toto je tiež známe ako plánovanie majetku po smrti. Je to zanedbávaná stránka finančného plánovania. Predpokladajme, že ste vytvorili dobrý plán ochrany a dobré stratégie akumulácie majetku. Na čo však slúži budovanie majetku a kupovanie poistných zmlúv, ak ste neuviedli správne nominácie svojich investícií.

Ak hlava rodiny zomrie bez zanechania závetu alebo bez uvedenia mien opravnených osôb, potom je pre zákonných dedičov prevratnou úlohou získať prístup k investíciám/majetku. Máme na to veľa významných príkladov, napríklad Abraham Lincoln, Picasso, Agatha Christie, ktorí zomreli bez napísania závetu.

A čo dane?

Súčasťou finančného plánovania je aj plánovanie daní, resp. platenie daní zo zisku portfólia, či jednotlivých produktov. Na trhu existujú aj produkty, kde je oslobodená daň zo zisku, čo sú nemalé peniaze. Daňové plánovanie je nástroj, ale nie cieľ sám o sebe. Môžete si vytvoriť dobrý daňový plán, ktorý vám pomôže pri identifikácii možností investovania, ktoré sú efektívne z hľadiska daní. 

Finančné plánovanie je dynamický proces. Nie je to jednorazová činnosť. Vytvorili ste solídny finančný plán obsahujúci všetky vyššie uvedené kroky pyramídy finančného plánovania? 

 

Zdieľajte svoje myšlienky. Napíšte mi, čo považujete za najdôležitejšie pri budovaní majetku a finančnej nezávislosti.

Páči sa Vám obsah stránky?

Prihláste sa k odberu novinek.

spracovaním osobných údajov