Čo je recesia?

Čo je recesia?

 

Recesia je obdobie ekonomického poklesu, ktoré trvá dlhšie než len niekoľko mesiacov. Vo všeobecnosti je recesia charakterizovaná poklesom ekonomickej aktivity naprieč celou ekonomikou a má niekoľko kľúčových čŕt:

 1. Znížený hrubý domáci produkt (HDP):

  • Recesia sa často definuje ako obdobie, počas ktorého HDP klesá počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov.
 2. Pokles zamestnanosti:

  • V recesii sa zvyšuje nezamestnanosť, pretože firmy znižujú počet pracovných miest kvôli zníženému dopytu po tovaroch a službách.
 3. Pokles spotrebiteľských výdavkov a investícií:

  • Spotrebitelia a podniky majú tendenciu míňať menej peňazí, čo ďalej znižuje dopyt v ekonomike.
 4. Zníženie priemyselnej výroby:

  • Priemyselná výroba a výrobné aktivity často klesajú, keďže firmy reagujú na znížený dopyt.
 5. Deflácia alebo inflácia:

  • Recesia môže byť sprevádzaná defláciou (pokles cien) alebo infláciou (rast cien) v závislosti od konkrétnych okolností a ekonomických podmienok.
 6. Finančný stres:

  • Banky a finančné inštitúcie môžu čeliť zvýšenému počtu nesplácaných úverov a zhoršeniu finančných podmienok.

Recesia môže byť vyvolaná rôznymi faktormi, vrátane:

 • Šokov na strane ponuky alebo dopytu (napr. prudké zvýšenie cien ropy, finančné krízy).
 • Monetárnej a fiškálnej politiky (napr. zvýšenie úrokových sadzieb, zníženie vládnych výdavkov).
 • Externých udalostí (napr. globálne pandémie, geopolitické konflikty).

Recesie majú významný vplyv na životy ľudí, firmy a celé ekonomiky, a preto sa vlády a centrálne banky často snažia zasiahnuť pomocou rôznych politických opatrení na zmiernenie ich dôsledkov a podporu hospodárskeho oživenia.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Páči sa Vám obsah stránky?

Prihláste sa k odberu novinek.

spracovaním osobných údajov