Sociálna poisťovňa prichádza s novinkami! Dotknú sa aj vás?

Sociálna poisťovňa prichádza s novinkami! Dotknú sa aj vás?

Od 1. septembra 2019 prišla sociálna poisťovňa na trh s viacerými zmenami a novinkami, ktoré môžu mnohým pomôcť.

 

Za posudkovým lekárom nebude potrebné chodiť osobne v každom prípade

Návštevu posudkového lekára nebudú musieť absolvovať pacienti v skutočne ťažkých zdravotných prípadoch, ako sú onkologické ochorenia, mozgové príhody, amputácia končatín a podobne. Posudkový lekár totiž bude mať možnosť posúdiť zdravotný stav pacienta na základe lekárskych nálezov, ktoré mu budú doručené. Samozrejme pacient bude o tejto možnosti informovaný a pokiaľ napriek svojmu zdravotnému stavu bude chcieť osobné posúdenie, bude mu zo strany Sociálnej poisťovne vyhovené. Tento úkon slúži najmä pre zabezpečenie komfortu pacientov, ktorí v ťažkom zdravotnom stave nemusia absolvovať návštevu posudkového lekára. Táto zmena platí od 1. septembra 2019.

 

Dostávate štrnásty plat? Po novom vám z neho zostane viac

Ak patríte medzi šťastlivcov, ktorí v práci dostávajú aj trinásty a štrnásty plat či dokonca prémie, mali by ste zbystriť pozornosť. Štrnásty plat do výšky maximálne na 500 eur od každého zamestnávateľa v časovom rozmedzí december 2019 až december 2021 bude oslobodený od platenia sociálneho poistenia. Musí byť však splnená podmienka, že štrnásty plat je vo výške priemerného mesačného platu a k 31. októbru príslušného roka bol zamestnanec zamestnaný aspoň 48 mesiacov v rade a dostal vyplatený aj trinásty plat v júni príslušného kalendárneho roka. O úľave platenia sociálneho poistenia z trinásteho platu prichádzajú úvahy až na rok 2021, no taktiež do výšky maximálne 500 eur.

 

Sirotský dôchodok je možné dostať bez potvrdení

Od 1. septembra 2019 nie je potrebné predkladať sociálnej poisťovni potvrdenie o návšteve školy, pokiaľ žiadateľ sirotského dôchodku je zároveň študentom strednej alebo vysokej školy na Slovensku. Školy poskytujú údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, žiadateľ tak v žiadosti uvádza len názov a adresu školy. Pokiaľ však žiadateľ o sirotský dôchodok neštuduje na území Slovenska, je potrebné priložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia Ministerstva školstva Sociálnej poisťovni spolu s potvrdením o návšteve školy.

Páči sa Vám obsah stránky?

Prihláste sa k odberu novinek.

spracovaním osobných údajov