Staršie exekúcie budú zastavené. Zbavíte sa dlhu aj vy?

Staršie exekúcie budú zastavené. Zbavíte sa dlhu aj vy?

Pridané 08.05.2019

Novela zákona, ktorá by mala prísť do platnosti v januári 2020, hovorí o možnosti zastavenia exekúcií starších ako päť rokov. Ide v prvom rade o exekúcie, ktoré boli začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa účinných predpisov do 31. marca 2017 s tým, že u dlžníka sa počas doby trvania exekúcie nezistil majetok, ktorý by slúžil aspoň na úhradu trov exekučného konania. Minister spravodlivosti od tohto úkonu sľubuje likvidáciu nemajetných exekúcií vo výške približne 2,6 milióna eur, ktoré momentálne zaťažujú slovenské súdy.

 

Exekútori nesúhlasia, dlžníci sa tešia

Novela zákona získala tvrdú kritiku od Slovenskej komory exekútorov, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a tieto zmeny považujú za neprijateľné. Podľa nich ide o nespravodlivosť voči dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje podlžnosti a naopak pomáha tým, ktorí svoje dlžoby z rôznych príčin odmietajú alebo nie sú schopní splácať.

Podľa ministra spravodlivosti však nejde o škrtanie dlhov, ale o odbremenenie súdov, ktoré by nemali spravovať cudzie pohľadávky, ale v prvom rade súdiť. Legislatíva by mala pomôcť odbremeniť súdy od spisov, v ktorých sa nič nevymáha.

 

Máte na sebe dlhodobú exekúciu? Pravdepodobne sa jej zbavíte

Dlžníci v takzvanej “dlhovej pasci”, voči ktorým sú dlhodobo vedené exekučné konania alebo majú exekučné konanie staršie ako 5 rokov, začaté pred 1. aprílom 2017 a nedisponujú majetkom, ktorý by pokryl náklady na trovy exekučného konania, tak svoj dlh splácať nebudú. Je však možné voči nim podať opätovný návrh na exekučné konanie podľa nových pravidiel.

 

Nejde o exekučnú amnestiu

Návrh novely zákona berie na ohľad aj exekúcie, ktoré by do tejto zmeny nespadali. Ide najmä o vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne na poistnom, zdravotnej starostlivosti a prerozdelenia poistného spolu s úrokmi z omeškania. Pohľadávka ani dlžoba v tomto prípade nezaniká a je možné podať opätovný návrh na exekučné konanie voči dlžníkovi, avšak podľa nových pravidiel.

 

Chronickí dlžníci dostanú šancu

Ministerstvo podporí dlžníkov, aby sa mohli pridať do legálneho pracovného procesu, vďaka čomu by sa ich opätovné dlžoby mohli vďaka prispievaniu do systému sťahovať z ich príjmu. Dlžníci, ktorí túto šancu mať nebudú, majú stále možnosť vymaniť sa z dlhov vyhlásením osobného bankrotu.

Zatiaľ však nie je zrejmé, ako bude na vzniknutú situáciu reagovať Slovenská komora exekútorov a ani to, či bude návrh novely zákona schválený v parlamente.